برچسب های پست بازار سنتی اصفهان’

اصفهان

سردر قیصریه، بازار قیصریه اصفهان

سردر قیصریه را از این رو قیصریه می نامند که از روی نمونه یکی از بناهای شهر قیصریه در آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی در قرن ۱۱ هجری قمری (دوره شاه عباس اول) ساخته اند سردر قیصریه اصفهان در قسمت شمال میدان نقش جهان و بر در بازار قیصریه یا شاهی اصفهان واقع شده است. […]