برچسب های پست آتشگاه اصفهان’

آتشکده اصفهان

در ۸ کیلومتری غرب اصفهان، بلوار آتشگاه اصفهان، کوهی به نام آتشگاه قرار دارد که بر آن آتشکده ای در میان دژی به نام دژ ماربین و برفراز کوهی که حدود ۱۶۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد بنا شده است آتشگاهی از دوران ساسانیان که بعدها در دوران اسلامی نیز آثار دیگری به آن […]